Allahulaila Haila Huwal Hayyul Qayyum Allahulaila haila huwal hayyul qayyum ialah ayat kedua dari surat Ali Imran. Lebih lengkapnya merupaka...
xschoolpedia

Allahulaila Haila Huwal Hayyul Qayyum Artinya

Daftar Isi [Tampil]

  Allahulaila Haila Huwal Hayyul Qayyum

  Allahulaila haila huwal hayyul qayyum ialah ayat kedua dari surat Ali Imran. Lebih lengkapnya merupakan," Allaahu laa ilaaha illaa- hayyul- qayyum".

  Sedikit uraian tentang sura Ali Imran, surat Ali Imran ialah surat Madaniyah( ayat- ayat Al- Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di kota Madinah sehabis kejadian hijrah). surat Ali Imran terdiri dari 200 ayat pada Juz 3( ayat 1- 91) serta Juz 4( ayat 92- 200).

  Allahulaila haila huwal hayyul qayyum artinya

  Allahulaila Haila Huwal Hayyul Qayyum

  Dialah Allah, tidak terdapat Tuhan yang pantas disembah tidak hanya Ia, yang Mahahidup dengan seluruh kesempurnaan yang cocok dengan keagungan- Nya, yang selalu secara sempurna serta berkesinambungan mengurus serta penuhi kebutuhan makhluk- Nya. Ia merendahkan kitab Al- Quran secara berangsur- angsur kepadamu, wahai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, yang memiliki kebenaran serta dalam kondisi hak, baik isi, metode merendahkan, yang membawanya turun, ataupun yang menerimanya. Isi Al- Quran itu membetulkan wahyu- wahyu Allah dalam kitab- kutab suci tadinya yang sempat diwahyukan kepada para Nabi serta Rasul, ialah yang berkaitan dengan pokok- pokok akidah, syariah serta akhlak.

  Serta Allah pula merendahkan sekalian, tidak berangsur- angsur, kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat serta kepada Nabi Isa alaihi salam kitab Injil saat sebelum turun- Nya Al- Quran. Ketiga kitab suci tersebut berperan selaku petunjuk untuk manusia. Serta Ia merendahkan ketiga kitab tersebut selaku al- furqan yang berperan membedakan antara yang hak serta yang batil.

  Sangat, orang- orang yang ingkar terhadap ayat- ayat Allah Subhaanahu wa Taaala dengan menutupi isyarat keEsan- Nya, baik yang terbentang di alam raya, lewat kitab suci ataupun fitrah yang menempel pada diri tiap insan, hendak mendapatkan azab yang berat. Allah Mahaperkasa yang tidak terdapat seseorang juga bisa mengalahkannya, lagi memiliki hukuman untuk orang yang mengingkari bukti- bukti keEsaan serta kekuasaan- Nya.

  Allahulaila Haila Huwal Hayyul Qayyum Arab serta Artinya

  Allahulaila haila huwal hayyul qayyum ialah ayat kedua dari surat Ali Imran. Berikut ini ialah ayat kedua dari surat Ali Imran arab serta artinya

  ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

  Latin : Allaahu laa ilaaha illaa-hayyul-qayyum (QS. Ali 'Imran:2)

  Artinya :

  Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. (QS. Ali 'Imran:2)

  Tafsir Surat Ali 'Imran Ayat 2 Menurut Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia

  2. Dia lah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang memiliki sifat kehidupan yang sempurna, sesuai keagungan-Nya, yang menangani segala sesuatu.

  Itulah yang dapat xschoolpedia bagikan tentang allahulaila haila huwal hayyul qayyum yang ternyata merupakan ayat kedua dari surat Ali 'Imran. Sekian penjelasan kali ini semoga bermanfaat.

  Terimakasih.

  KIRIM HADIAH PAYPAL Anda dapat memberikan kami hadiah dengan Paypal yang akan kami gunakan untuk memperpanjang domain blog ini, agar terus dapat aktif berbagi ilmu.

  Iklan Atas Artikel

  Iklan Bawah Artikel

  Donasi
  Hallo sobat xschoolpedia, Anda dapat memberikan suport kepada kami dengan cara memberikan donasi, yang mana nantinya donasi tersebut akan digunakan untuk memperpanjang Domain xschoolpedia.

  BANK Mandiri:1710002049008 a/n AHMAD REGAL
  PULSA : 081252069296
  PAYPAL : xschoolpedia
  Done